Innovatsiooni osaku projekti raames koostatud Poolautomaatse seadme voodipõhjade valmistamise projekt, mille eesmärgiks on parandada tootlikust.. Selle tulemusel on parem konkurentsivõime turul ning toote odavam omahind. Toetuse summa 3980 eur.